|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:

Sejlads er beskæftigelsen at sejle et skib. Sejlads kan være både erhvervsmæssigt og rekreativt betinget. Fælles for al sejlads er at der fordres kendskab til emner som:

Sejlads med sejlbåde

En sejlbåd benytter vinden som fremdrift ved hjælp af sejl og sådanne både benyttes nu kun til sports- og fritidssejlads. Der findes sejlbåde i alle størrelser fra optimistjollen til store havkrydsere, og sporten kan dyrkes af alle som såvel konkurrence sport som på motions eller familieplan.

Hvad enten man sejler jolle, kølbåd eller windsurfer, gælder de samme principper: Sejlet skal tilpasses efter hvorhen man vil i forhold til vinden.

Hvis vinden er svag, er det, især ved jollesejlads, vigtigt at holde ro i båden, så vinden udnyttes så godt som muligt. Er vinden meget kraftig, kan det være en fordel at mindske sejlarealet ved at rebe et eller flere sejl, bruge mindre sejl, tviste sejlet i toppen og flade sejlet.

Rumskødssejlads

Man sejler rumskødssejlads, når vinden fylder sejlet agten fra. Hvis vinden kommer lige bagfra, kaldes det læns. Hvis den kommer vinkelret på båden, kaldes det halvvind. Derimellem findes agten for tværs.

På en læns, dog ikke plat læns, skal mange både krænges, for eksempel optimistjollen og finnjollen. Dette giver et større sejlareal i luften og dermed øget fart. Joller som europajollen skal derimod sejles så fladt som muligt, da den øgede vind i sejlet ikke kan opveje det tab af fart, den øgede friktion i vandet giver, da vandlinien er meget lille, når europaen sejles fladt.

Når vender, så sejlet går fra at stå på styrbord til bagbord side eller vice versa, foregår det på læns som oftest ved at bomme, dvs. at vende over platlæns.

Bidevind

Når der ikke sejles læns, sejles der bidevind. Det vil sige, at man sejler i modvind. Det er ikke muligt at sejle med vinden ind ret forfra - så vil sejlet stå og blafre. Derfor bliver man nødt til at krydse, dvs. sejle så tæt på vindøjet som muligt uden sejlet blafrer og skifte halse undervejs ved stagvendinger.

Trim

Hvad enten sejladsen foregår i kølbåde eller joller, bruges trim til at justere sejlets facon og tyngdepunktets placering. Dette gøres ved hjælp af:

* Sværd eller Sænkekøl

* Skøder

* Udhal

* Cunningham

* Bomnedhal

* Indhal

* Liseline

* Løjgang

* Fald

* Ophal

* Nedhal

* Stager

* Barberhal


»
»
»
»Mest solgte netop nu:


Sejl
Et sejl er et stofstykke, der primært anvendes på både og skibe til at fange vinden for at give fremdrift eller som støttesejl for at mindske rulning. I skibsterminologi findes mange navne for de enkelte typer sejl. Sejl har også været brugt f.eks. på ældre vindmøller til at sætte på vingerne, så disse sattes i rotation af vinden.

Et sejl til en sejlbåd er udformet så det danner en krum flade når det sættes i vinden. Under sejlads vil man dreje sejlet og ændre dets kurve så det passer med de aktuelle vindforhold - denne justeringsproces kaldes at "trimme" sejlet. Et moderne sejl fungerer i to forskellige aerodynamiske tilstande:
Når sejlet står næsten parallelt med vinden, vil luftens bevægelse følges ad på begge sejlets sider. Denne situation har man når man sejler mod vinden (som f.eks. sejlads på bidevind). Det svarer til virkemåden af f.eks. en flyvinge hvor man danner opdrift ved samme princip.
Når sejlet tværstilles vinden vil der dannes turbulens på sejlets læside og det vil derfor være permament "stallet". Denne situation opstår når man sejler med vinden (som f.eks. sejlads på læns).
Når flere sejl monteres på samme skib, bliver det samlede areal, og dermed fremdriften, større. Men man kan i visse situationer opnå yderligere fremdrift ved at udnytte det aerodynamiske samspil mellem flere sejl, så den samlede effekt bliver større end for sejlene hver for sig. Man udnytter her "kanaleffekten" hvor luften presses imellem sejlene og på den måde får større strømningshastighed.
[redigér]Materialer

Gennem tiden har man brugt sejl af talrige materialer: Uld, bomuld, skind, forskellige plantefibre og endog metalplader. I moderne sejl er syntetiske fibre, som f.eks. polyester, langt de mest almindelige. De syntetiske materialer har mange fordele frem for organiske, som slidstyrke, holdbarhed og modstandsdygtighed mod forrådnelse. Til sejlsport på højteknologisk eliteplan bruges nu sejl med kulfiber og kevlartråde, som normalt kan kendes på den mørke farve.
For at gøre sejlet vindtæt og formstabilt er dugen er normalt meget tætvævet og til tider bruger men desuden varmebehandling eller impregnering for at forbedre dem yderligere. I moderne sejlmageri går man i stigende grad over til at fremstille stoffet ved forskellige kombinationer af vævning, støbning eller ekstrudering. På den måde kan man få stoffer der er meget stærke og stabile.

Billede 4
.... læs mere fra menuen
sejlads rib sejlads regler for sejlads sejler sejle sejlads fyn rundt sejlads på gudenåen dk.fritid.sejlads duelighedsbevis i sejlads sejlads gøtakanalen fyn rundt sejlads sejlads jorden rundt

Kategorier på sider:

Gode råd om sikker sejlads Finnjolle Sportsudstyr Tilbud Bådleksikon Gummibåde Nødsignaler Styrbord Havarier Netbutikker Gode råd om sejlads Billede 2 Billede 1 Kampagnetilbud Bøger Redningsveste Sejlads billeder Bagbord Billede 3 Optimistjolle Sejl Regntøj Billede 4 Duelighedsprøve Sejlads Sejlersko Lystsejlads Americas Cup Sejladsplanlægning Tøj Matchrace Kapsejlads Søvejsregler Europajolle
 
 
 Du er her: Sejlads - Båd Sejlads - - Hvad er Sejlads en et  sejlads rib sejlads regler for sejlads sejler sejle sejlads fyn rundt sejlads på gudenåen dk.fritid.sejlads duelighedsbevis i sejlads sejlads gøtakanalen fyn rundt sejlads sejlads jorden rundt 

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.